Výstupy projektu

...budeme postupně zveřejňovat. Postup v projektových aktivitách můžete sledovat v sekci Aktuality.

Workshopy

Specializované mapy

...intenzivně pro ně sbíráme data

Výzkumná zpráva

...shrne na závěr projektu naše zjištění 

Popularizační výstupy