O projektu

Čtyřletý projekt (2019-2022) "Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace" se ve spolupráci s plzeňským biskupstvím zabývá problémy a příležitostmi, které před katolickou církev a společnost staví restituční proces. Prostřednictvím participativního etnografického výzkumu chce zjistit, jak církevní subjekty vnímají svou roli ve vztahu ke společnosti a naopak jaké postoje a očekávání má společnost vzhledem k církvi. Zajímá nás přitom jak dynamika vnitřní (nová témata, vztahy a odpovědi na nové výzvy v rámci církve), tak dynamika, jež se týká vztahů se společností na úrovni farností, diecézí, klášterů či škol.

Protože se jedná o participativní výzkum, účastníci mohou ovlivňovat výzkumný proces a vytěžit z něj co nejvíce užitečného. V průběhu projektu se v plzeňské diecézi uskuteční celkem osmnáct workshopů na témata přizpůsobená místním potřebám – může jít např. o témata spojená s hospodařením neziskového sektoru, s možnostmi podpory ekologicky příznivých způsobů hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, s komunikací a participací v církvi, se sociální pamětí místa, s mediálním obrazem církve, s etickým financováním anebo o procházky spojené s výkladem o environmentálních hodnotách krajiny.

Na webových stránkách budou postupně přibývat výsledky projektu. Prostřednictvím online mapy kategorizujeme církevní aktivity v plzeňské diecézi a způsob jejich financování. Pro vybrané farnosti zpracováváme specializovanou mapu zachycující krajinné hodnoty a potenciál pozemků, na nichž hospodaří. Závěrečnou zprávu využije plzeňské biskupství jako podklad pro své strategické rozhodování. Věříme, že výsledky projektu najdou uplatnění i v ostatních diezécích a u dalších církevních i necírkevních subjektů.

Máte-li zájem o další informace nebo chcete-li se – ať už jako jednotlivci nebo jako společenství – zapojit, budeme rádi, když se nám ozvete.

https://www.tacr.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info