Workshop práce s GIS v plzeňské diecézi

15. 5. 2021

Bez popisku

Zahájení workshopu proběhlo ráno v úterý 11. května na Biskupství plzeňském. Odtud se vyráželo se zaměstnanci biskupství do okolí Kostela svatého Blažeje u Blažejského rybníka u obce Nežichov, kde církev vlastní několik parcel znázorněných na následujícím schématickém obrázku.

Bez popisku

V lokalitě se nachází zřícenina původního kostela a fary i několik ekologicky různě hodnotných církevních pozemků. Část z nich představuje poměrně cenné lokality, jež vycházejí z podoby krajiny založené na obecní pastvě, jaká tu byla před více než sto lety.

Bez popisku

Následně jsme se vrátili do Plzně. Na programu bylo navštívení několika parcel v aktivní záplavové zóně mezi areálem nemocnice, zahradní kolonií a tréninkovým žákovským hřištěm Viktorie Plzeň.

Bez popisku

Následující den byl věnován práci s GIS rozhraním Qgis včetně a diskusí nad možnostmi využití plugin modulu MAR, který obsahuje množství geografických, biologických či sociologických dat a umožňuje tak prohloubit strategické úvahy biskupství i jednotlivých farností.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info