Řešitelský tým

Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.

Řešitelka projektu

telefon: 608 239 410
e‑mail:

Sociální antropoložka. Koordinuje průběh participativního výzkumu, spolupráci s Biskupstvím plzeňským jako aplikačním garantem a je zodpovědná za výstupy projektu formou seminářů, diskuzí, textů a online prezentací. Jejím úkolem je sociálně antropologická reflexe jak vytvořeného materiálu, tak participativního průběhu výzkumu.

Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

Spoluřešitel projektu za MU

telefon: 608 873 825
e‑mail:

Environmentální antropolog. V rámci výzkumu zodpovídá za koordinaci řešitelského týmu spadajícího pod Masarykovu univerzitu, podílí se na terénním výzkumu i na přípravě výstupů. Svou pozornost soustředí na církevní hospodaření v krajině a obecněji na environmentální rysy vnitrocírkevního vyjednávání i církevních praxí.

PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.

Členka týmu - socioložka se zaměřením na mediální analýzu

e‑mail:

Socioložka se zaměřením na analýzy diskurzů občanské společnosti. V rámci projektu zpracovává analýzu mediálního referování o průběhu církevních restitucí, proměnách mediálního obrazu církve a souvisejících společenských očekávání.

doc. Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Člen týmu - ekonom

telefon: 549 49 6196
e‑mail:

Regionální ekonom. V rámci výzkumu je zaměřen na sběr ekonomických informací o církvi a na jejich následnou pokročilejší analýzu, vizualizaci a interpretaci prostřednictvím GIS. Je zaměřen na financování neziskového sektoru, jeho geografické rozložení a na možnost identifikace dostupnosti jednotlivých středisek, organizací i poskytovaných služeb včetně návaznosti na jednotlivé spravované církevní objekty.

doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Člen týmu - ekonom

telefon: 549 49 7525
e‑mail:

Dlouhodobě se věnuje historickým institucím tržního, vládního a nezávislého sektoru. Zkoumá historické podoby hospodaření církví, kulturních a dobročinných organizací, věnoval se rovněž ekonomickým strukturám formujícím kulturní krajiny.

Bc. Marek Liška

Člen týmu - terénní výzkum

e‑mail:

Student sociální antropologie na Karlově Univerzitě. Zabývá se antropologií křesťanství a náboženských zkušeností. V projektu se podílí na terénním výzkumu, analýze dat a na participativních výstupech práce.

Bc. Barbora Benešovská

Členka týmu - terénní výzkum

e‑mail:

Filmová produkční a studentka sociální antropologie na Karlově Univerzitě. V projektu se podílí na terénním výzkumu a zaměřuje se na sítě, které se vytváří kolem záchrany sakrálních budov. Téma zpracovává do audiodokumentu a doprovodné fotografické výstavy.

Bc. Helena Jurašková

Členka týmu - terénní výzkum

e‑mail:

Bývalá studentka sociální antropologie na Karlově univerzitě, sociální pracovnice a nadšenkyně do kultivace městského veřejného prostoru. V projektu se zapojuje do terénního výzkumu, pomáhá s rešeršemi a analýzou dat.

Bc. Petr Haas

Člen týmu - mediální analýza

e‑mail:

Student sociologie a sociální antropologie na Karlově Univerzitě; nyní dokončuje magisterské studium. V rámci projektu se podílí na diskurzivní analýze vybraných médií.

Mgr. Marie Schindler

Pomocná vědecká síla

e‑mail:

Absolventka magisterského stupně environmentálních studií a novinářka. Pomáhá řešitelskému týmu s rešeršemi, sestavila medailonky církevních organizací a všechny překvapuje tím, že jí baví přepisy výzkumných rozhovorů.

Mgr. Jan Albert Štruma

Geobotanik a křovinář

e‑mail:

Věnuje se analýze a průzkumu krajiny a pomáhá sestavovat strategii péče o ní. Krom terénního mapování zodpovídá za krajinné mapové výstupy, workshopy a exkurze. Svou činnost pravidelně konzultuje s hustým křovím.

Ing. Kateřina Lagner Zímová

Krajinná ekoložka - CooLAND, z.s.

e‑mail:

Krajinná ekoložka na volné noze. Její vizí je propojovat příběhy lidí a přírody, jakožto dvě hlavní složky životního prostředí. V této oblasti zpracovává odborné posudky, projekty a věnuje se vzdělávání. Současně je předsedkyní neziskové organizace CooLAND, zabývající se ochranou zemědělské krajiny. V projektu se zabývá lektorováním seminářů na téma praktické ochrany zemědělské půdy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info