Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace

Tříletý projekt (2019-2021) zkoumá problémy a příležitosti, které před církev a společnost v plzeňské diecézi staví restituční proces.

více o projektu

Aktuality

Všechny aktuality

Projekt řeší ve spolupráci Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Biskupství plzeňské.

Projekt je financovaný Technologickou agenturou České republiky (č. projektu TL02000132).